https://journals.helsinki.fi/chemedtech/issue/feed Teknologia kemian opetuksessa 2023-01-10T13:01:05+02:00 Johannes Pernaa johannes.pernaa@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Teknologia kemian opetuksessa on open access -artikkelikokoelma sisältäen tutkimuskentän keskeisimmät avoimet julkaisut. Tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja tukea jatkuvaa oppimista. Kokoelmaa ylläpitää FT Johannes Pernaa Helsingin yliopistosta.</p> https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1716 Mielekkään kemian oppimisen tukeminen mittausautomaatioteknologialla 2021-11-25T15:49:57+02:00 Maija Aksela johannes.pernaa@helsinki.fi <p><strong>Toimittajan kommentit<br /></strong></p> <p>Tämä artikkeli esittää mittausautomaation mahdollisuudet hyödyntämällä useita keskeisiä kirjallisuuslähteitä. Artikkeli on erinomainen johdastus aiheeseen. Huomaa, että se on julkaistu vuonna 2011, joten tutkijoiden on syytä perehtyä myös viimeisimpään tutkimustietoon. Artikkelin on kirjoittanut kuuluisa kemian opetuksen professori Maija Aksela, joka on julkaissut yli 400 kemian opetuksen artikkelia.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <div class="csl-bib-body" style="line-height: 2; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"> <div class="csl-entry">Artikkeli: Aksela, M. K. (2011). Engaging students for meaningful chemistry learning through Microcomputer-based Laboratory (MBL) inquiry. <em>Educació Química : EduQ</em>, <em>9</em>, 30–37. <a href="https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66">https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66</a></div> </div> <p>Viittaukset: <a href="https://scholar.google.com/scholar?cites=208592147617803802&amp;as_sdt=2005&amp;sciodt=0,5&amp;hl=en">Google Scholar</a></p> <p>Lisenssi: Avoin, mutta <a href="https://raco.cat/raco/index.php/en/about/">lisenssiä</a> ei ole määritelty.</p> <p>Kokoteksti: <a href="https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66">https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66</a></p> 2011-09-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2011 Maija Aksela https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1796 Molekyylimallinnuksen avulla kohti syvempää kemian ymmärtämistä 2022-04-13T15:57:33+03:00 Eero Jalonen johannes.pernaa@gmail.com <p>Mallit ja mallintaminen ovat keskeisiä tekijöitä kemiallisessa ajattelussa ja tieteellisen tiedonkehityksessä, joten niiden pitäisi näkyä hyvin myös kemian opettamisessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen mahdollisuuksia kemian opettamisen ja oppimisen tukena. Siinä perustellaan molekyylimallinnuksen tarpeellisuus ja tuodaan esille, mitä hyötyä molekyylimallinnuksesta on sekä opettajalle että oppilaalle.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <p>Article: Jalonen, E. (2016). Molekyylimallinnuksen avulla kohti syvempää kemian ymmärtämistä. <em>LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1</em>(2), 47–50.</p> <p>Lisenssi: <a title="Link to the license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">CC BY-NC</a></p> <p>Kokoteksti: <a href="https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1224">https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1224</a></p> 2016-12-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Eero Jalonen https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1910 TPACK-osaamisen kehittäminen laskennallisella kemialla 2023-01-10T13:01:05+02:00 Jorge Rodríguez-Becerra johannes.pernaa@gmail.com Lizethly Cáceres-Jensen johannes.pernaa@gmail.com Tatiana Díaz johannes.pernaa@gmail.com Sofia Druker johannes.pernaa@gmail.com Victor Bahamonde Padilla johannes.pernaa@gmail.com Johannes Pernaa johannes.pernaa@gmail.com Maija Aksela johannes.pernaa@gmail.com <p><strong>Toimittajan kommentit</strong></p> <p>Tämän kuvailevan tapaustutkimuksen tarkoituksena oli kehittää tulevien kemian opettajien TPASK-osaamista uusien laskennallisen kemian moduulien avulla. Mielenkiintoista on, että kirjoittaja ja hänen tutkimusryhmänsä ovat lahjakkaita fyskokemistejä. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on laaja käytännön kokemus kemian tutkimuksesta, joka yhdistyy artikkelissa kahden viimeisen kirjoittajan kemian tiedekasvatuksen tutkimusosaamiseen.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <p>Artikkeli: Rodriguez-Becerra, J., Cáceres-Jensen, L., Díaz, T., Druker, S., Bahamonde Padilla, V., Pernaa, J., &amp; Aksela, M. (2020). Developing technological pedagogical science knowledge through educational computational chemistry: A case study of pre-service chemistry teachers’ perceptions. <em>Chemistry Education Research and Practice</em>, <em>21</em>(2), 638–654. <a href="https://doi.org/10.1039/C9RP00273A">https://doi.org/10.1039/C9RP00273A</a></p> <p>Viittaukset: <a title="Citations in Google Scholar" href="https://scholar.google.fi/scholar?q=Chemistry+education+research+trends:+2004%E2%80%932013&amp;hl=en&amp;as_sdt=0&amp;as_vis=1&amp;oi=scholart">Google Scholar</a></p> <p>Lisenssi: © <a title="Royal Society of Chemistry 2020" href="https://www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/licences-copyright-permissions/">Royal Society of Chemistry</a></p> <p>Huomioitavaa: Artikkeli on ilmainen, mutta ei täysin avoin. Sen lataaminen edellyttää vähintään Royal Society of Chemistryn ilmaisen tilin tekemistä.</p> 2020-02-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Jorge Rodríguez-Becerra, Lizethly Cáceres-Jensen, Tatiana Díaz, Sofía Druker, Víctor Bahamonde Padilla, Johannes Pernaa, Maija Aksela https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1908 Esittämisen haasteet kemian animaatioissa 2023-01-10T00:39:47+02:00 Berg Astrid johannes.pernaa@gmail.com David Orraryd johannes.pernaa@gmail.com Alma Jahic Pettersson johannes.pernaa@gmail.com Magnus Hultén johannes.pernaa@gmail.com <p><strong>Toimittajan kommentit<br /></strong></p> <p>Laadullinen tutkimus, jossa tutkitaan laadullisen otteen keinoin itse tehtyjen animaatioiden mahdollisuuksia laboratorityöskentelyn tukemisessa.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot</strong></p> <p>Berg, A., Orraryd, D., Pettersson, A. J., &amp; Hultén, M. (2019). Representational challenges in animated chemistry: Self-generated animations as a means to encourage students’ reflections on sub-micro processes in laboratory exercises. <em>Chemistry Education Research and Practice</em>,<em> 20</em>(4), 710–737. <a href="https://doi.org/10.1039/C8RP00288F">https://doi.org/10.1039/C8RP00288F</a></p> <p>Viittaukset: <a href="https://scholar.google.com/scholar?cites=6608652460227519099&amp;as_sdt=2005&amp;sciodt=0,5&amp;hl=en">Google Scholar</a></p> <p>Lisenssi: CC BY-NC</p> 2023-01-10T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Berg Astrid, David Orraryd, Alma Jahic Pettersson & Magnus Hultén https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1740 Teknologia kemian opetuksessa 2021-12-31T10:58:22+02:00 Johannes Pernaa johannes.pernaa@helsinki.fi <p class="Paragraph-first">Kokoelman toinen vuosikerta esittelee erilaisia kemian opetuksessa käytettäviä teknologioita. Numero on otsikoitu ”Sovelluksia ja käyttötapauksia”. Sovelluksilla viitataan teknologioihin, kuten mittausautomaatioihin ja molekyylimallinnukseen. Käyttötapauksilla tarkoitetaan esimerkiksi taitoja, kuten tutkimuksen tekemisen taitoja, joihin sovellusten pedagogisella käytöllä pyritään. Numero alkaa mittausautomaatiosta, joka on vanhimpia kemian opetuksessa laajasti käyttöönotettuja tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Tämä osio on kokoelman nopeimmin päivittyvä osio.</p> 2021-12-31T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Johannes Pernaa