Teknologia kemian opetuksessa https://journals.helsinki.fi/chemedtech <p>Teknologia kemian opetuksessa on open access -artikkelikokoelma sisältäen tutkimuskentän keskeisimmät avoimet julkaisut. Tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja tukea jatkuvaa oppimista. Kokoelmaa ylläpitää FT Johannes Pernaa Helsingin yliopistosta.</p> fi-FI johannes.pernaa@helsinki.fi (Johannes Pernaa) Fri, 31 Dec 2021 11:08:30 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mielekkään kemian oppimisen tukeminen mittausautomaatioteknologialla https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1716 <p><strong>Toimittajan kommentit<br /></strong></p> <p>Tämä artikkeli esittää mittausautomaation mahdollisuudet hyödyntämällä useita keskeisiä kirjallisuuslähteitä. Artikkeli on erinomainen johdastus aiheeseen. Huomaa, että se on julkaistu vuonna 2011, joten tutkijoiden on syytä perehtyä myös viimeisimpään tutkimustietoon. Artikkelin on kirjoittanut kuuluisa kemian opetuksen professori Maija Aksela, joka on julkaissut yli 400 kemian opetuksen artikkelia.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <div class="csl-bib-body" style="line-height: 2; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"> <div class="csl-entry">Artikkeli: Aksela, M. K. (2011). Engaging students for meaningful chemistry learning through Microcomputer-based Laboratory (MBL) inquiry. <em>Educació Química : EduQ</em>, <em>9</em>, 30–37. <a href="https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66">https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66</a></div> </div> <p>Viittaukset: <a href="https://scholar.google.com/scholar?cites=208592147617803802&amp;as_sdt=2005&amp;sciodt=0,5&amp;hl=en">Google Scholar</a></p> <p>Lisenssi: Avoin, mutta <a href="https://raco.cat/raco/index.php/en/about/">lisenssiä</a> ei ole määritelty.</p> <p>Kokoteksti: <a href="https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66">https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66</a></p> Maija Aksela Copyright (c) 2011 Maija Aksela https://raco.cat/raco/index.php/en/about/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1716 Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0300 Molekyylimallinnuksen avulla kohti syvempää kemian ymmärtämistä https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1796 <p>Mallit ja mallintaminen ovat keskeisiä tekijöitä kemiallisessa ajattelussa ja tieteellisen tiedonkehityksessä, joten niiden pitäisi näkyä hyvin myös kemian opettamisessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen mahdollisuuksia kemian opettamisen ja oppimisen tukena. Siinä perustellaan molekyylimallinnuksen tarpeellisuus ja tuodaan esille, mitä hyötyä molekyylimallinnuksesta on sekä opettajalle että oppilaalle.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <p>Article: Jalonen, E. (2016). Molekyylimallinnuksen avulla kohti syvempää kemian ymmärtämistä. <em>LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1</em>(2), 47–50.</p> <p>Lisenssi: <a title="Link to the license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">CC BY-NC</a></p> <p>Kokoteksti: <a href="https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1224">https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1224</a></p> Eero Jalonen Copyright (c) 2016 Eero Jalonen https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1796 Tue, 20 Dec 2016 00:00:00 +0200 TPACK-osaamisen kehittäminen laskennallisella kemialla https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1910 <p><strong>Toimittajan kommentit</strong></p> <p>Tämän kuvailevan tapaustutkimuksen tarkoituksena oli kehittää tulevien kemian opettajien TPASK-osaamista uusien laskennallisen kemian moduulien avulla. Mielenkiintoista on, että kirjoittaja ja hänen tutkimusryhmänsä ovat lahjakkaita fyskokemistejä. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on laaja käytännön kokemus kemian tutkimuksesta, joka yhdistyy artikkelissa kahden viimeisen kirjoittajan kemian tiedekasvatuksen tutkimusosaamiseen.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <p>Artikkeli: Rodriguez-Becerra, J., Cáceres-Jensen, L., Díaz, T., Druker, S., Bahamonde Padilla, V., Pernaa, J., &amp; Aksela, M. (2020). Developing technological pedagogical science knowledge through educational computational chemistry: A case study of pre-service chemistry teachers’ perceptions. <em>Chemistry Education Research and Practice</em>, <em>21</em>(2), 638–654. <a href="https://doi.org/10.1039/C9RP00273A">https://doi.org/10.1039/C9RP00273A</a></p> <p>Viittaukset: <a title="Citations in Google Scholar" href="https://scholar.google.fi/scholar?q=Chemistry+education+research+trends:+2004%E2%80%932013&amp;hl=en&amp;as_sdt=0&amp;as_vis=1&amp;oi=scholart">Google Scholar</a></p> <p>Lisenssi: © <a title="Royal Society of Chemistry 2020" href="https://www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/licences-copyright-permissions/">Royal Society of Chemistry</a></p> <p>Huomioitavaa: Artikkeli on ilmainen, mutta ei täysin avoin. Sen lataaminen edellyttää vähintään Royal Society of Chemistryn ilmaisen tilin tekemistä.</p> Jorge Rodríguez-Becerra, Lizethly Cáceres-Jensen, Tatiana Díaz, Sofia Druker, Victor Bahamonde Padilla, Johannes Pernaa, Maija Aksela Copyright (c) 2020 Jorge Rodríguez-Becerra, Lizethly Cáceres-Jensen, Tatiana Díaz, Sofía Druker, Víctor Bahamonde Padilla, Johannes Pernaa, Maija Aksela https://www.rsc.org/journals-books-databases/author-and-reviewer-hub/authors-information/licences-copyright-permissions/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1910 Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0200 Esittämisen haasteet kemian animaatioissa https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1908 <p><strong>Toimittajan kommentit<br /></strong></p> <p>Laadullinen tutkimus, jossa tutkitaan laadullisen otteen keinoin itse tehtyjen animaatioiden mahdollisuuksia laboratorityöskentelyn tukemisessa.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot</strong></p> <p>Berg, A., Orraryd, D., Pettersson, A. J., &amp; Hultén, M. (2019). Representational challenges in animated chemistry: Self-generated animations as a means to encourage students’ reflections on sub-micro processes in laboratory exercises. <em>Chemistry Education Research and Practice</em>,<em> 20</em>(4), 710–737. <a href="https://doi.org/10.1039/C8RP00288F">https://doi.org/10.1039/C8RP00288F</a></p> <p>Viittaukset: <a href="https://scholar.google.com/scholar?cites=6608652460227519099&amp;as_sdt=2005&amp;sciodt=0,5&amp;hl=en">Google Scholar</a></p> <p>Lisenssi: CC BY-NC</p> Berg Astrid, David Orraryd, Alma Jahic Pettersson, Magnus Hultén Copyright (c) 2019 Berg Astrid, David Orraryd, Alma Jahic Pettersson & Magnus Hultén https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1908 Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0200 Teknologia kemian opetuksessa https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1740 <p class="Paragraph-first">Kokoelman toinen vuosikerta esittelee erilaisia kemian opetuksessa käytettäviä teknologioita. Numero on otsikoitu ”Sovelluksia ja käyttötapauksia”. Sovelluksilla viitataan teknologioihin, kuten mittausautomaatioihin ja molekyylimallinnukseen. Käyttötapauksilla tarkoitetaan esimerkiksi taitoja, kuten tutkimuksen tekemisen taitoja, joihin sovellusten pedagogisella käytöllä pyritään. Numero alkaa mittausautomaatiosta, joka on vanhimpia kemian opetuksessa laajasti käyttöönotettuja tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Tämä osio on kokoelman nopeimmin päivittyvä osio.</p> Johannes Pernaa Copyright (c) 2021 Johannes Pernaa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1740 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0200