Teknologia kemian opetuksessa https://journals.helsinki.fi/chemedtech <p>Teknologia kemian opetuksessa on open access -artikkelikokoelma sisältäen tutkimuskentän keskeisimmät avoimet julkaisut. Tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja tukea jatkuvaa oppimista. Kokoelmaa ylläpitää FT Johannes Pernaa Helsingin yliopistosta.</p> fi-FI johannes.pernaa@helsinki.fi (Johannes Pernaa) Fri, 31 Dec 2021 11:08:30 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Teknologia kemian opetuksessa https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1740 <p class="Paragraph-first">Kokoelman toinen vuosikerta esittelee erilaisia kemian opetuksessa käytettäviä teknologioita. Numero on otsikoitu ”Sovelluksia ja käyttötapauksia”. Sovelluksilla viitataan teknologioihin, kuten mittausautomaatioihin ja molekyylimallinnukseen. Käyttötapauksilla tarkoitetaan esimerkiksi taitoja, kuten tutkimuksen tekemisen taitoja, joihin sovellusten pedagogisella käytöllä pyritään. Numero alkaa mittausautomaatiosta, joka on vanhimpia kemian opetuksessa laajasti käyttöönotettuja tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Tämä osio on kokoelman nopeimmin päivittyvä osio.</p> Johannes Pernaa Copyright (c) 2021 Johannes Pernaa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1740 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0200 Mielekkään kemian oppimisen tukeminen mittausautomaatioteknologialla https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1716 <p><strong>Toimittajan kommentit<br /></strong></p> <p>Tämä artikkeli esittää mittausautomaation mahdollisuudet hyödyntämällä useita keskeisiä kirjallisuuslähteitä. Artikkeli on erinomainen johdastus aiheeseen. Huomaa, että se on julkaistu vuonna 2011, joten tutkijoiden on syytä perehtyä myös viimeisimpään tutkimustietoon. Artikkelin on kirjoittanut kuuluisa kemian opetuksen professori Maija Aksela, joka on julkaissut yli 400 kemian opetuksen artikkelia.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br /></strong></p> <div class="csl-bib-body" style="line-height: 2; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"> <div class="csl-entry">Artikkeli: Aksela, M. K. (2011). Engaging students for meaningful chemistry learning through Microcomputer-based Laboratory (MBL) inquiry. <em>Educació Química : EduQ</em>, <em>9</em>, 30–37. <a href="https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66">https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66</a></div> </div> <p>Viittaukset: Google Scholar</p> <p>Lisenssi: Avoin, mutta <a href="https://raco.cat/raco/index.php/en/about/">lisenssiä</a> ei ole määritelty.</p> <p>Kokoteksti: <a href="https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66">https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66</a></p> Maija Aksela Copyright (c) 2011 Maija Aksela https://raco.cat/raco/index.php/en/about/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1716 Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0300 Molekyylimallinnuksen avulla kohti syvempää kemian ymmärtämistä https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1796 <p>Mallit ja mallintaminen ovat keskeisiä tekijöitä kemiallisessa ajattelussa ja tieteellisen tiedonkehityksessä, joten niiden pitäisi näkyä hyvin myös kemian opettamisessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen mahdollisuuksia kemian opettamisen jaoppimisen tukena. Siinä perustellaan molekyylimallinnuksen tarpeellisuus ja tuodaan esille, mitä hyötyä molekyylimallinnuksesta on sekä opettajalle että oppilaalle.</p> <p><strong>Artikkelin tiedot<br></strong></p> <p>Article: Jalonen, E. (2016). Molekyylimallinnuksen avulla kohti syvempää kemian ymmärtämistä. <em>LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1</em>(2), 47–50.</p> <p>Lisenssi: <a title="Link to the license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">CC BY-NC</a></p> <p>Kokoteksti: <a href="https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1224">https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1224</a></p> Eero Jalonen Copyright (c) 2016 Eero Jalonen https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://journals.helsinki.fi/chemedtech/article/view/1796 Tue, 20 Dec 2016 00:00:00 +0200