LUMAT logo

Referenser

 1. Andersson, B. (1989). Grundskolans naturvetenskap: Forskningsresultat och nya idéer. Utbildningsförlaget. | Google
 2. Arbetsmiljöverket. (2008). Systematiskt arbetsmiljöarbete. Solna: Arbetsmiljöverket Publikationsservice. | Google
 3. Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18, 947–967. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00053-7 | Google
 4. Engström, S. (2011). Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa: Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning (Unpublished doctoral dissertation). Mälardalen University, Eskilstuna. | Google
 5. Etkina, E., Gregorcic, B., & Vokos, S. (2017). Organizing physics teacher professional education around productive habit development: A way to meet reform challenges. Physical Review Physics Education Research, 13(1), 010107. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010107 | Google
 6. Falconer, I. (1997). J.J. Thomson and the discovery of the electron. Physics Education, 32(4), 226–231. https://doi.org/0.1088/0031-9120/32/4/015 | Google
 7. Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809 | Google
 8. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. New York: Teachers College Press. | Google
 9. Hellberg, A. (2013). Så arbetar du med kemikalier i skolan (5. uppl. ed.). Stockholm: Arbetsmiljöverket. | Google
 10. Hodson, D. (2014). Learning science, learning about science, doing science: Different goals demand different learning methods. International Journal of Science Education, 36(15), 2534–2553. https://doi.org.10.1080/09500693.2014.899722 | Google
 11. Högström, P., Ottander, C., & Benckert, S. (2006). Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse. Nordina, 5, 54–66. | Google
 12. Lager-Nyqvist, L. (2003). Att göra det man kan – en longitudinell studie av hur sju lärarstudenter utvecklar sin undervisning och formar sin lärarroll i naturvetenskap. | Google
 13. Lunetta, V. N., Hofstein, A., & Clough, M. P. (2007). Learning and teaching in the school science laboratory: An analysis of research, theory, and practice. Handbook of Research on Science Education, 393–441. | Google
 14. Matthews, M. R. (2014). Pendulum motion: A case study in how history and philosophy can contribute to science education. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (pp. 19–56). Dordrecht: Springer. | Google
 15. McDermott, L. C. (2006). Preparing K-12 teachers in physics: Insights from history, experience, and research. American Journal of Physics 74(9), 758–762. | Google
 16. Nivalainen, V., Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2013). Open guided inquiry laboratory in physics teacher education. Journal of Science Teacher Education, 24(3), 449–474. | Google
 17. Novak, D., & Knowles, J. G. (1992). Life histories and the transition to teaching as a second career. | Google
 18. Nunn, J. (2014). Educational inductive gravimeter. Physics Education, 49(1), 41–49. https://doi.org/10.1088/0031-9120/49/1/41 | Google
 19. Osborne, J. (2015). Practical work in science: Misunderstood and badly used? School Science Review, 96(357), 16–24. | Google
 20. Ottander, C., & Grelsson, G. (2006). Laboratory work: The teachers' perspective. Journal of Biological Education (Society of Biology), 40(3), 113–118. | Google
 21. Sjøberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik (A. Claesdotter Trans.). Lund: Studentlitteratur. | Google
 22. Skogh, I. (2001). Teknikens värld - flickors värld: En studie av yngre flickors möte med teknik i hem och skola Stockholm: HLS förlag. | Google
 23. Skolverket. (1994). Lpo94. Hämtad 2018-02-09 från http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf | Google
 24. Skolverket. (2000). Kursplan i fysik. Hämtad 2017-09-06 från https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=FY2000&lang=sv&tos=gy2000 | Google
 25. Skolverket. (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Sammanfattande huvudrapport. Stockholm: Statens skolverk. | Google
 26. Skolverket. (2011a). Ämnesplan i fysik. Hämtad 2017-09-06 från http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=FYS | Google
 27. Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 TPB. | Google
 28. Skolverket. (2013). It-användning och it-kompetens i skolan. Hämtad 2018-02-09 från http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3005.pdf%3Fk%3D3005 | Google
 29. Skolverket. (2017a). Läroplaner, ämnen & kurser. Hämtad 2017-09-06 från https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat | Google
 30. Skolverket. (2017b). Lärportalen för naturvetenskap och teknik. Hämtad 2017-09-06 från https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/#/ | Google
 31. Stewart, D. W., Shamdasani, P. N., & Rook, D. W. (2007). Focus groups: Theory and practice (2. uppl. ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. | Google
 32. Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2009). The teaching gap: Best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom (1st Free Press trade pbk. ed.). New York: Free Press. | Google
 33. Tiberghien, A., Veillard, L., Le Maréchal, J., Buty, C., & Millar, R. (2001). An analysis of labwork tasks used in science teaching at upper secondary school and university levels in several european countries. Science Education, 85(5), 483–508. https://doi.org/10.1002/sce.1020 | Google
 34. Trumper, R. (2003). The physics laboratory – a historical overview and future perspectives. Science & Education, 12(7), 645–670. | Google
 35. van den Berg, E. (2013). The PCK of laboratory teaching: Turning manipulation of equipment into manipulation of ideas. Scientia in Educatione, 4(2), 74–92. | Google
 36. Waters-Adams, S. (2006). The relationship between understanding of the nature of science and practice: The influence of teachers' beliefs about education, teaching and learning. International Journal of Science Education, 28(8), 919–944. | Google
 37. Wellington, J. J. (1998). Practical work in school science. Time for re-appraisal. In J. J. Wellington (Ed.), Practical work in school science, which way now? (pp. 3–15). London; New York: Routledge. | Google
 38. Winter, G. (2000). A comparative discussion of the notion of validity in qualitative and quantitative research. The Qualitative Report, 4(3), 4.| Google
 39. Wright, G. H. v. (1983). Philosophical papers of Georg Henrik von Wright. vol. 1, Practical reason. Oxford: Blackwell. | Google
Back to top ↑