[1]
Nupponen, A.-M., Kärkkäinen, S. and Björn, P. 2023. Ympäristöopin kielitietoinen opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset suoaiheen opetuksessa käytettävistä sanoista. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 11, 2 (Nov. 2023), 88–111. DOI:https://doi.org/10.31129/LUMAT.11.2.2071.