(1)
Wettergren, S.; Eriksson, I.; Tambour, T. Yngre Elevers Uppfattningar Av Det Matematiska I Algebraiska Uttryck: Younger students’ Conceptions of the Mathematics in Algebraic Expressions. LUMAT 2021, 9, 1–28.