(1)
Eronen, L.; Eskelinen, P.; Heiskanen, H.; Juvonen, A.; Väisänen, P. Luokanopettajaopiskelijoiden Motivaation Yhteys Matematiikan tehtävien Suorittamiseen ViLLE-oppimisympäristössä. LUMAT 2022, 10, 319–342.