(1)
Nupponen, A.-M.; Kärkkäinen, S.; Björn, P. Ympäristöopin Kielitietoinen Opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden Ehdotukset Suoaiheen Opetuksessa käytettävistä Sanoista. LUMAT 2023, 11, 88–111.