(1)
Nupponen, A.-M.; Sormunen, K.; Björn, P. Ympäristöopin Oppimateriaalin Saavutettavuutta edistämässä: Luokanopettajaopiskelijoiden Ehdotukset Kuvien Vaihtoehtoisiksi Teksteiksi. LUMAT 2024, 12, 100–127.