(1)
Tuomisto, M.; Aksela, M.; Jääskeläinen, M. Osaavia Ja Ennakkoluulottomia Kemian Aineenopettajia Tieto- Ja viestintätekniikkaa Monipuolisesti hyödyntämällä. LUMAT 2015, 3, 768-782.