Eronen, L., Eskelinen, P., Heiskanen, H., Juvonen, A., & Väisänen, P. (2022). Luokanopettajaopiskelijoiden motivaation yhteys matematiikan tehtävien suorittamiseen ViLLE-oppimisympäristössä. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 10(1), 319–342. https://doi.org/10.31129/LUMAT.10.1.1731