Nupponen, A.-M., Kärkkäinen, S., & Björn, P. (2023). Ympäristöopin kielitietoinen opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset suoaiheen opetuksessa käytettävistä sanoista. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 11(2), 88–111. https://doi.org/10.31129/LUMAT.11.2.2071