Nupponen, A.-M., Sormunen, K., & Björn, P. (2024). Ympäristöopin oppimateriaalin saavutettavuutta edistämässä: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset kuvien vaihtoehtoisiksi teksteiksi. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 12(3), 100–127. https://doi.org/10.31129/LUMAT.12.3.2153