Nupponen, Anne-Maria, Sirpa Kärkkäinen, and Päivi Björn. 2023. “Ympäristöopin Kielitietoinen Opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden Ehdotukset Suoaiheen Opetuksessa käytettävistä Sanoista”. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education 11 (2):88–111. https://doi.org/10.31129/LUMAT.11.2.2071.