Nupponen, A.-M., Kärkkäinen, S. and Björn, P. (2023) “Ympäristöopin kielitietoinen opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset suoaiheen opetuksessa käytettävistä sanoista”, LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 11(2), pp. 88–111. doi: 10.31129/LUMAT.11.2.2071.