Nupponen, A.-M., Sormunen, K. and Björn, P. (2024) “Ympäristöopin oppimateriaalin saavutettavuutta edistämässä: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset kuvien vaihtoehtoisiksi teksteiksi”, LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 12(3), pp. 100–127. doi: 10.31129/LUMAT.12.3.2153.