[1]
S. Wettergren, I. Eriksson, and T. Tambour, “Yngre elevers uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck: Younger students’ conceptions of the mathematics in algebraic expressions”, LUMAT, vol. 9, no. 1, pp. 1–28, Jan. 2021.