[1]
A.-M. Nupponen, S. Kärkkäinen, and P. Björn, “Ympäristöopin kielitietoinen opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset suoaiheen opetuksessa käytettävistä sanoista”, LUMAT, vol. 11, no. 2, pp. 88–111, Nov. 2023.