Nupponen, A.-M., S. Kärkkäinen, and P. Björn. “Ympäristöopin Kielitietoinen Opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden Ehdotukset Suoaiheen Opetuksessa käytettävistä Sanoista”. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, vol. 11, no. 2, Nov. 2023, pp. 88–111, doi:10.31129/LUMAT.11.2.2071.