1.
Nupponen A-M, Kärkkäinen S, Björn P. Ympäristöopin kielitietoinen opetus: Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotukset suoaiheen opetuksessa käytettävistä sanoista. LUMAT [Internet]. 2023 Nov. 22 [cited 2024 Apr. 12];11(2):88–111. Available from: https://journals.helsinki.fi/lumat/article/view/2071