(1)
Pernaa, J. Akateemisen Kirjoittamisen Ja Lukemisen Opas: Akateemisen Koulutuksen tärkeimpiä Taitoja Oppimassa. lumatb 2023, 8.