Haatainen, O. (2022). Kohti eheyttävää ja yhteisöllistä luonnontieteiden opetusta projektioppimisen avulla: Opettajien käsitykset, kokemukset ja käytännöt. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(1). Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1891