Pernaa, J. (2023). Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Hyödyllinen tukimateriaali ohjaajille. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1). Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1912