Vahvanen, E. (2023). Pienhiukkasten mittaamista Arduino-kehitysalustalla. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), 41–54. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1999