Pernaa, Johannes. 2023. ”Akateemisen Kirjoittamisen Ja Lukemisen Opas: Akateemisen Koulutuksen tärkeimpiä Taitoja Oppimassa”. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education 8 (1). https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1982.