Haatainen, O. (2022) ”Kohti eheyttävää ja yhteisöllistä luonnontieteiden opetusta projektioppimisen avulla: Opettajien käsitykset, kokemukset ja käytännöt”, LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(1). Saatavissa: https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1891 (Viitattu: 27 toukokuuta 2024).