Lahdenperä, J. (2023) ”Yliopistomatematiikan oppimisen laadun tukeminen”, LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1). Saatavissa: https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1934 (Viitattu: 7 joulukuuta 2023).