Pernaa, J. (2023) ”Akateemisen kirjoittamisen ja lukemisen opas: Akateemisen koulutuksen tärkeimpiä taitoja oppimassa”, LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1). Saatavissa: https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1982 (Viitattu: 21 heinäkuuta 2024).