Vahvanen, E. (2023) ”Pienhiukkasten mittaamista Arduino-kehitysalustalla”, LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), ss. 41–54. Saatavissa: https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1999 (Viitattu: 22 heinäkuuta 2024).