[1]
J. Pernaa, ”Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Hyödyllinen tukimateriaali ohjaajille”, lumatb, vsk. 8, nro 1, tammi 2023.