https://journals.helsinki.fi/lumatb/issue/feed LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education 2020-05-14T14:17:19+03:00 Johannes Pernaa editor@lumat.fi Open Journal Systems <p>LUMAT-B publishes conference, symposium and seminar proceedings on math, science and technology education.</p> https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1352 Kemiaa keittiössä – pH-indikaattorit, protolyysireaktio ja neutraloitumisreaktio 2020-05-14T14:17:18+03:00 Marjut Oksanen h_marjut@hotmail.com Arttu Paavola arttuipaavola@gmail.com Karoliina Salmenperä karoliina.salmenpera@gmail.com <p>Kevään koronavirusepidemia sai kemian opetuksen uuden haasteen eteen: miten huolehtia kokeellisen työskentelyn opettamisesta etäopiskelun aikana. Vastasimme tähän haasteeseen kehittämällä opetuskokonaisuuden, jonka oppilas voi tehdä turvallisesti kotikeittiössä. Opetuskokonaisuuden aiheena on pH-indikaattorit, protolyysireaktio ja neutraloitumisreaktio. Opiskelijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti. Tämän jälkeen he valmistavat punakaali-indikaattorin, jonka avulla tutkivat kotoa löytyvien kemikaalien pH:ta. Lopulta he tekevät pienimuotoisen neutralointititrauksen, joka havainnollistaa heille neutraloitumisreaktiota. Tehtävänä on myös mallintaa neutraloitumisreaktio MarvinSketch-ohjelmistolla.</p> 2020-05-14T14:06:37+03:00 Copyright (c) 2020 LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1353 Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus 2020-05-14T14:17:18+03:00 Heli Asuja heliasuja@gmail.com Johanna Helin johannahelin98@gmail.com Vilja Kämppi vilja.kamppi@gmail.com <p>Tehtäväpaketti on suunniteltu etäopetukseen soveltuvaksi niin, että aiheiden opetus on luonteeltaan eheyttävää ja siinä hyödynnetään kokeellisuutta, käänteistä oppimista, tutkimuksellisuutta ja erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Etäopetusmateriaali muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka on tarkoitettu aiheiden kuten protolyysireaktioiden, tasapainotilan, neutraloitumisreaktion ja titrauksen opiskelun tueksi. Tehtävät soveltuvat erityisesti lukion KE 5 (Opetushallitus, 2015) tai KE 6 (Opetushallitus, 2019) kursseille. Tehtävät pitävät sisällään monipuolisia opetustapoja kuten tutkimuksellisuutta, mallinnusta ja muiden TVT-sovellusten käyttöä.</p> 2020-05-14T14:17:02+03:00 Copyright (c) 2020 LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education