LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education https://journals.helsinki.fi/lumatb <p>LUMAT-B publishes conference, symposium and seminar proceedings on math, science and technology education.</p> University of Helsinki, Finland / LUMA Centre en-US LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education 2489-2572 Kemiaa keittiössä – pH-indikaattorit, protolyysireaktio ja neutraloitumisreaktio https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1352 <p>Kevään koronavirusepidemia sai kemian opetuksen uuden haasteen eteen: miten huolehtia kokeellisen työskentelyn opettamisesta etäopiskelun aikana. Vastasimme tähän haasteeseen kehittämällä opetuskokonaisuuden, jonka oppilas voi tehdä turvallisesti kotikeittiössä. Opetuskokonaisuuden aiheena on pH-indikaattorit, protolyysireaktio ja neutraloitumisreaktio. Opiskelijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti. Tämän jälkeen he valmistavat punakaali-indikaattorin, jonka avulla tutkivat kotoa löytyvien kemikaalien pH:ta. Lopulta he tekevät pienimuotoisen neutralointititrauksen, joka havainnollistaa heille neutraloitumisreaktiota. Tehtävänä on myös mallintaa neutraloitumisreaktio MarvinSketch-ohjelmistolla.</p> Marjut Oksanen Arttu Paavola Karoliina Salmenperä Copyright (c) 2020 LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education 2020-05-14 2020-05-14 5 1 Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1353 <p>Tehtäväpaketti on suunniteltu etäopetukseen soveltuvaksi niin, että aiheiden opetus on luonteeltaan eheyttävää ja siinä hyödynnetään kokeellisuutta, käänteistä oppimista, tutkimuksellisuutta ja erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Etäopetusmateriaali muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka on tarkoitettu aiheiden kuten protolyysireaktioiden, tasapainotilan, neutraloitumisreaktion ja titrauksen opiskelun tueksi. Tehtävät soveltuvat erityisesti lukion KE 5 (Opetushallitus, 2015) tai KE 6 (Opetushallitus, 2019) kursseille. Tehtävät pitävät sisällään monipuolisia opetustapoja kuten tutkimuksellisuutta, mallinnusta ja muiden TVT-sovellusten käyttöä.</p> Heli Asuja Johanna Helin Vilja Kämppi Copyright (c) 2020 LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-14 2020-05-14 5 1