LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education https://journals.helsinki.fi/lumatb <p>LUMAT-B publishes conference, symposium and seminar proceedings on math, science and technology education.</p> en-US editor@lumat.fi (Johannes Pernaa) editor@lumat.fi (Johannes Pernaa) Thu, 14 May 2020 14:17:19 +0300 OJS 3.1.2.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kemiaa keittiössä – pH-indikaattorit, protolyysireaktio ja neutraloitumisreaktio https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1352 <p>Kevään koronavirusepidemia sai kemian opetuksen uuden haasteen eteen: miten huolehtia kokeellisen työskentelyn opettamisesta etäopiskelun aikana. Vastasimme tähän haasteeseen kehittämällä opetuskokonaisuuden, jonka oppilas voi tehdä turvallisesti kotikeittiössä. Opetuskokonaisuuden aiheena on pH-indikaattorit, protolyysireaktio ja neutraloitumisreaktio. Opiskelijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti. Tämän jälkeen he valmistavat punakaali-indikaattorin, jonka avulla tutkivat kotoa löytyvien kemikaalien pH:ta. Lopulta he tekevät pienimuotoisen neutralointititrauksen, joka havainnollistaa heille neutraloitumisreaktiota. Tehtävänä on myös mallintaa neutraloitumisreaktio MarvinSketch-ohjelmistolla.</p> Marjut Oksanen, Arttu Paavola, Karoliina Salmenperä Copyright (c) 2020 LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1352 Thu, 14 May 2020 14:06:37 +0300 Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1353 <p>Tehtäväpaketti on suunniteltu etäopetukseen soveltuvaksi niin, että aiheiden opetus on luonteeltaan eheyttävää ja siinä hyödynnetään kokeellisuutta, käänteistä oppimista, tutkimuksellisuutta ja erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Etäopetusmateriaali muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka on tarkoitettu aiheiden kuten protolyysireaktioiden, tasapainotilan, neutraloitumisreaktion ja titrauksen opiskelun tueksi. Tehtävät soveltuvat erityisesti lukion KE 5 (Opetushallitus, 2015) tai KE 6 (Opetushallitus, 2019) kursseille. Tehtävät pitävät sisällään monipuolisia opetustapoja kuten tutkimuksellisuutta, mallinnusta ja muiden TVT-sovellusten käyttöä.</p> Heli Asuja, Johanna Helin, Vilja Kämppi Copyright (c) 2020 LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1353 Thu, 14 May 2020 14:17:02 +0300