Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden tavoitteiden saavutettavuus, selkeys ja mitattavuus

Kirjoittajat

  • Satu Peltomäki Helsingin yliopisto, TUVET-hanke

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden yksilöllisiä tavoitteita ja niiden laatimiseen liittyvää taustaa ja tutkimusta sekä kirjoittajan pro gradu -tutkielman tuloksia. Tutkielmassa havaittiin, että tarkasteltuihin tavoitteisiin tehtiin todennäköisemmin muutoksia, jos kyseisen lukuvuoden opettaja oli opettanut oppilasta aikaisemmin. Tarkastelluissa tavoitteissa oli puutteita saavutettavuuden, selkeyden ja mitattavuuden osalta. Tavoitteiden laadun parantamiseksi esitetään ratkaisuja liittyen täydennyskoulutukseen, työvälineisiin ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-05-20

Numero

Osasto

Artikkelit