Hahmotusvaikeudet – vähän tunnettu oppimisen ongelma

Kirjoittajat

  • Riikka Iisakka Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Haastattelimme Marju Moilasen kanssa kymmentä nuorta aikuista (26–36-vuotiaita) heidän koulutuspoluistaan pro gradu -tutkielmassamme, jonka teimme yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin Hahmottamisen kuntoutus -hankkeen (HAHKU1) kanssa. Kaikilla haastatelluilla oli hahmotusvaikeuksia, ja tutkimuksen tavoitteena oli kuvata heidän koulunkäyntinsä kannalta merkityksellisiä asioita koulutuspolun eri vaiheissa. Tutkimusaineisto kerättiin elämäkerrallista haastattelutekniikkaa mukaile-valla tyylillä keväällä 2017. Haastattelut analysoitiin hyödyntämällä laadullista sisällönanalyysiä. Tässä kirjoituksessa kuvataan tutkimuksen päätulokset, jotka liittyivät toisaalta koulutuspoluilla koettuihin vaikeuksiin ja toisaalta saatuun tukeen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-05-20

Numero

Osasto

Artikkelit