Viittomakieli – moniulotteinen äidinkieli

Kirjoittajat

  • Pirkko Selin-Grönlund Kuurojen Liitto ry

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan viittomakieltä kielenä, sillä viittomakieltä käyttävän kuuron lapsen opetuksen järjestäminen tarkoittaa usein vamman ja kielen vuoksi tarvittavien järjestelyjen yhteensovittamista tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Kielellisestä saavutettavuudesta on huolehdittava, ja se edellyttää viittomakielisyyden moniulotteisuuden ymmärtämistä. Viittomakielisten lasten vanhemmilta saadun palautteen perusteella tietoa viittomakielen merkityksestä ja lasten tarpeista tulisi olla saatavilla paremmin myös ammattilaisille. Siksi loppuun on koottu lista julkaisuista, joissa on runsaasti lisätietoa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tueksi, mm. Viittomakielinen lapsi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (Opetushallitus, 2019) ja Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa (Opetushallitus, 2016). Artikkelin alkuosa on lyhennelmä kirjoittajan tekstistä Viittomakieli – elävä kieli, joka on julkaistu kokonaisuudessaan teoksessa Viiton ja ohjaan (Opetushallitus, 2012).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-05-20

Numero

Osasto

Artikkelit