Valteri – kompetenscentret med uppgift att stöda kommuner i att förverkliga närskolprincipen

Kirjoittajat

  • Josefin Holmkvist Valteri center för lärande och kompetens

Abstrakti

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fick 17,5 procent av eleverna i grundskolan intensifierat eller särskilt stöd hösten 2017. Andelen elever som fick intensifierat stöd ökade med 0,8 procentenheter från året innan och andelen elever som fick särskilt stöd ökade med 0,3 procentenheter. Samtidigt kan vi idag konstatera att antalet elever som studerar i specialklasser och -skolor har minskat, vilket gör att vi i de flesta klasser träffar elever som behöver differentierande undervisningsarrangemang för att kunna uppnå målen i läroplanen. Valteri center för lärande och kompetens har som uppgift att stöda kommuner runt om i Finland i att förverkliga närskolprincipen genom att erbjuda olika slags tjänster för elever med behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-05-20