Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline (KTVA)

Kirjoittajat

  • Erkko Sointu Itä-Suomen yliopisto
  • Kristiina Lappalainen Itä-Suomen yliopisto
  • Risto Hotulainen Helsingin yliopisto
  • Matti Kuorelahti Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunne-elämän arviointiin sekä arviointipohjaiseen näyttöön perustuvaan tukemiseen tarvitaan tutkittuja ja Suomessa toimivaksi todettuja arviointivälineitä. Tässä artikkelissa esitellään lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiin tarkoitettua arviointiväline Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline (KTVA), joka eroaa perinteisestä ongelmakeskeisestä arvioinnista ilmaisemalla kaikki lasta ja nuorta koskevat väittämät myönteisesti. KTVA soveltuu niin peruskoulussa kuin toisella asteellakin käytettäväksi. Lokakuussa 2018 julkaistavan KTVA-kirja perustuu Suomessa vuosina 2007–2017 tehtyyn tutkimukseen. Lisäksi lapsi tai nuori itse ja huoltajat voivat arvioida lapsen tai nuoren vahvuuksia tämän välineen avulla.

Kirjoittajien biografiat

Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto

KT, tutkijatohtori (tenure track)

Kristiina Lappalainen, Itä-Suomen yliopisto

KT, yliopistonlehtori, dosentti

Risto Hotulainen, Helsingin yliopisto

KT, apulaisprofessori, dosentti

Matti Kuorelahti, Jyväskylän yliopisto

KT, yliopistonlehtori (emeritus), dosentti

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-11-28

Numero

Osasto

Artikkelit