Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen perusopetuksessa

  • Piia Ruutu

Abstrakti

Artikkelissa esitellään lyhyesti kirjoittajan väitöstutkimuksen keskeiset tulokset ja kehittämisehdotuksia tutkimuksessa havaittuihin huolestuttaviin trendeihin. Teksti perustuu kirjoittajan Helsingin yliopistossa 25.10.2019 tarkastettuun väitöstutkimukseen ”Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen koetut vaikutukset koulunkäyntiin” sekä Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistuun lektioon ”Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin edellytykset ja esteet”.

Julkaistu
2020-04-29
Osasto
Artikkelit