Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa

Kirjoittajat

  • Irene Rämä

Abstrakti

Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. Tässä artikkelissa kuvaillaan lyhyesti Vetovoimala-hankkeen tuloksia toimintakykyä arvioivien työkalujen osalta perusopetuksen ja toisen asteen ammatillisen erityisopetuksen välisessä tiedonsiirrossa. Hankkeesta julkaistiin syksyllä 2020 kokoomateos ”Vetovoima kasvaa yhteistyöllä: Vetovoimalan hyvät käytänteet ohjaukseen ja erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen”, jonka luku ”Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa” on tämän artikkelin pohjana.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-10-26

Numero

Osasto

Artikkelit