Kellon oppiminen ja oppimisen vaikeudet

  • Tuomo Aro

Abstrakti

Kellon osaaminen on keskeinen taito arjen kannalta. Monilla lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, on usein myös huomattavia haasteita kellon oppimisessa. Kellon oppimisen vaikeudet ovat hyvin usein yhteydessä matematiikan oppimisen vaikeuksiin. Kellon oppimisen vaikeudet ilmenevät usein työläytenä oppia ulkoa kellon lukemiseen liittyviä lukuisia faktoja, kyvyssä järkeillä tai kyvyssä hahmottaa kellotaulu oikein. Silloin kun kellon oppiminen on oppilaalle vaikeaa, kannattaa panostaa tämän taidon systemaattiseen harjoitteluun. Kokemukseni mukaan systemaattinen ja tarkkaan mietitty kellon harjoittelu on tuottanut hyviä tuloksia
oppilailla, jotka eivät ole oppineet kelloa luokkamuotoisessa opetuksessa. Tämä teksti perustuu vielä julkaisemattomaan kellon oppimista käsittelevään Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kuntoutusmateriaaliin. Materiaali julkaistaan vuonna 2021.

Julkaistu
2020-10-26
Osasto
Artikkelit