Lukiolaisten näkemyksiä tuen tarpeistaan ja hyvinvoinnistaan

Kirjoittajat

  • Nelli Saarelainen
  • Mari Pohjalainen

Abstrakti

Lukion säädöspohjaa muutettiin syksyllä 2019, ja lukiouudistuksen myötä lukiolaisilla tulisi olla mahdollisuus saada yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä tarvittaessa myös
erityisopetusta. Erityisopetus lukiossa on uuden lain myötä lakisääteistä. Aikaisemmin ammatillinen koulutus on nähty peruskoulun jälkeen ilmeisenä vaihtoehtona oppilaille, joilla on ollut tuen tarpeita, vaikka heillä olisikin ollut lukio-opinnoissa tarvittavia olennaisia akateemisia vahvuuksia (Jahnukainen, Kivirauma, Laaksonen, Niemi & Varjo, 2019). Nyt lukiouudistuksen yhtenä tavoitteena voidaan nähdä, että kaikille opiskelijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus heidän oppimispotentiaalinsa täyteen
hyödyntämiseen riittävien tukitoimien avulla.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-10-26

Numero

Osasto

Artikkelit