Oppilaat ja opettajat yhteiskehittämässä digitaalisesti tuettua luonnontieteiden opiskelua

  • Kati Sormunen

Abstrakti

Kasvatustieteen maisteri Kati Sormusen kasvatustieteen väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa toukokuussa 2020. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi professori
Tzu-Hua Wang (National Tsing Hua University, Taiwan) ja kustoksena apulaisprofessori Kalle Juuti (Helsingin yliopisto). Tekstissä tarkastellaan sitä, miten digitaalista
teknologiaa voidaan hyödyntää luokan aikuisten ja oppilaiden välisessä tiiviissä ja vastavuoroisessa kehittämisyhteistyössä. Teksti perustuu Sormusen väitöstilaisuudessa
esittämään lectio praecursoriaan eli väittelijän alkupuheenvuoroon.

Julkaistu
2020-10-26
Osasto
Artikkelit