Oppilaat ja opettajat yhteiskehittämässä digitaalisesti tuettua luonnontieteiden opiskelua

Kirjoittajat

  • Kati Sormunen

Abstrakti

Kasvatustieteen maisteri Kati Sormusen kasvatustieteen väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa toukokuussa 2020. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi professori
Tzu-Hua Wang (National Tsing Hua University, Taiwan) ja kustoksena apulaisprofessori Kalle Juuti (Helsingin yliopisto). Tekstissä tarkastellaan sitä, miten digitaalista
teknologiaa voidaan hyödyntää luokan aikuisten ja oppilaiden välisessä tiiviissä ja vastavuoroisessa kehittämisyhteistyössä. Teksti perustuu Sormusen väitöstilaisuudessa
esittämään lectio praecursoriaan eli väittelijän alkupuheenvuoroon.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-10-26

Numero

Osasto

Artikkelit