Tehostettua ja erityistä tukea saavat oppilaat erilaisissa luokissa – onko sillä merkitystä, millaisissa luokissa he opiskelevat?

Kirjoittajat

  • Ninja Hienonen

Abstrakti

Tämä kirjoitus perustuu kasvatustieteen maisteri (väit.) Ninja Hienosen syyskuussa julkaistuun erityispedagogiikan alan väitöskirjaan Does class placement matter?
Students with special educational needs in regular and special classes. Väitöskirja keskittyy tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden opetuspaikkaratkaisuihin ja
siihen, miten oppilaan luokka heijastuu osaamistehtävissä suoriutumiseen ja päättötodistuksen arvosanoihin. Koulut jakavat oppilaita luokkiin erilaisin perustein tavoitteenaan hallita moninaista oppilasjoukkoa, ja näillä oppilaan opetuspaikkaa koskevilla ratkaisuilla on yhteys niin opettamiseen kuin oppimiseenkin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-10-26

Numero

Osasto

Artikkelit