Inklusiivisen luokan vuorovaikutussuhteet

Kirjoittajat

  • Outi Kyrö-Ämmälä, KT Lapin yliopisto
  • Suvi Lakkala, KT Lapin yliopisto

Abstrakti

Opettajat, kasvatusalan asiantuntijat ja poliitikot ympäri maailmaa kantavat yhtäältä huolta siitä, kuinka ehkäistä oppimisen epäonnistumista ja syrjäytymistä, ja toisaalta siitä, kuinka kouluttaa mahdollisimman tehokkaasti (OECD, 2016). Kerromme tässä artikkelissa vuosien 2014−2017 aikana toteutetusta Erasmus + -tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena oli edistää monenlaisten oppilaiden tasavertaisuutta neljässä Euroopan maassa:  Itävallassa, Liettuassa, Puolassa ja Suomessa. Artikkelissa esittelemme tuloksia suomalaisesta osatutkimuksesta, jossa tarkastelemme opettajaoppilasvuorovaikutussuhdetta kahdessa alakoulun luokassa. Tavoitteena on nostaa keskiöön niitä vuorovaikutuksen elementtejä, jotka edistävät luokan osallisuuden mahdollistavia käytäntöjä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-11-29

Numero

Osasto

Artikkelit