Uransa alkuvaiheessa olevien opettajien ammatillinen toimijuus luokkahuoneessa

Kirjoittajat

  • Lauri Heikonen

Abstrakti

Tämä artikkeli perustuu Lauri Heikosen väitöstutkimukseen ”Early-career teachers’ professional agency in the classroom” ja siitä kirjoitettuun lektioon, joka esitettiin väitöstilaisuudessa 23.10.2020. Heikosen väitöskirja käsittelee uransa alkuvaiheessa olevien opettajien ammatillista toimijuutta luokkahuoneessa. Ammatillinen toimijuus tarkoittaa oppimiseen kohdistuvan halun, pystyvyysuskomuksen ja osaamisen kokonaisuutta, joka mahdollistaa opettajan aktiivisen ja tavoitteellisen oppimisen. Ammatillisen toimijuuden tarkastelu väitöskirjassa rajataan luokkahuoneen vuorovaikutukseen, ja tässä kirjoituksessa keskitytään erityisesti luokkahuonevuorovaikutuksen moninaisuuteen uransa alussa olevan opettajan oppimisen näkökulmasta. Artikkelissa kuvaillaan, miten riittämättömyyden kokeminen opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa haastaa opettajien ammatillista toimijuutta ensimmäisten työvuosien aikana, sekä esitellään uransa alussa olevien opettajien luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa käyttämiä strategioita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-14

Numero

Osasto

Artikkelit