Pedagoginen konsultaatio osana erityisopettajan työtä

Kirjoittajat

  • Lea Veivo
  • Kirsi Mäntykivi

Abstrakti

Tässä artikkelissa esittelemme tutkimustamme siitä, millaisia käsityksiä erityisopettajilla on pedagogisesta konsultaatiosta opettajien työssä ja koulun toimintakulttuurissa. Tutkimustulosten mukaan erityisopettajat kokevat pedagogisen konsultaation yhteistyönä ja osaamisen jakamisena, jolloin muille opettajille mahdollistuu riittävä tuki erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Tutkimuksen mukaan keskeistä on, että erityisopettajilla on riittävät resurssit sekä mahdollisuus osallistua pedagogiseen johtamiseen ja erityisen tuen prosessien kehittämiseen. Tämä mahdollistuu oppilaitosjohdon tuella, jolloin voidaan puhua jaetusta johtamisesta. Pedagoginen konsultaatio voi tällöin osaltaan kehittää koulun toimintakulttuuria inklusiiviseen suuntaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-14

Numero

Osasto

Artikkelit