Palaute ruotsin- ja englanninopetuksessa lukiossa

Kirjoittajat

  • Toni Mäkipää

Abstrakti

Tämä teksti perustuu filosofian maisteri Toni Mäkipään artikkeliin Feedback practices in foreign language classes in Finnish general upper secondary schools. Artikkeli on osa kirjoittajan tulevaa väitöskirjaa, jossa tarkastellaan palaute- ja arviointikäytänteitä lukiossa. Tutkimukseen osallistui 95 ruotsin kielen ja 160 englannin kielen opiskelijaa viidestä lukiosta. Tulosten mukaan palaute ruotsissa on ollut hyödyllisempää kuin englannissa, ja opiskelijat kokivat saavansa enemmän palautetta ruotsinopettajilta. Lisäksi ruotsissa koetaan, että korkeamman tason opiskelijat saavat enemmän palautetta ja että palaute on heille hyödyllisempää. Tulosten perusteella voidaankin pohtia sitä, miten palautekäytänteitä voidaan kehittää, jotta palaute hyödyttää ja tukee kaikkia opiskelijoita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-14

Numero

Osasto

Artikkelit