Erityistä tukea ilman avustajia? Kehittämisprosessin kuvaus

  • Irene Rämä

Abstrakti

Tässä artikkelissa kuvaillaan erään suomalaisen peruskoulun erityisluokan kehittämisprosessia, joka kohdistui kyseisen erityisluokan opettajan, oppilaiden ja henkilökohtaisten avustajien (ohjaajien) väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin yliopiston Erityispedagogiikan tutkimusryhmän kahta erityyppistä aineistoa, joista toinen on erään suomalaisen erityisluokan luokkahuonetoimintaa koskeva pitkittäisaineisto ja toinen siihen liittyvä haastatteluaineisto.

Julkaistu
2021-05-14
Osasto
Artikkelit