Toiminta-alueittaista opetusta kehitetään moniammatillisesti

Kirjoittajat

  • Heljä Happonen
  • Erja Kaakkuriniemi
  • Päivi Lång
  • Anna-Kaisa Sipilä
  • Kukka-Maaria Vänskä

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsitellään toiminta-alueittaista opetusta, joka on osa perusopetuksen kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen raskainta tasoa, erityistä tukea. Suomessa toiminta-alueittain opiskelee suhteellisen pieni määrä oppilaita, noin parituhatta oppilasta. Artikkelissa nostetaan esiin heidän opetukseensa liittyvä moniammatillisuus ja tiivis yhteistyö sekä sivutaan ICF-luokitusta ja sen pohjalta Valterissa kehitettyä palapelimallia, joita molempia voidaan käyttää apuna oppimisen tavoitteiden asettamisessa. Tämän artikkelin virittäjänä on toiminut VOITTO – Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen -koulutuskokonaisuus.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-14

Numero

Osasto

Artikkelit