Laaja-alainen erityisopettaja koulun kehittämisen edistäjänä

  • Tiina Vitka

Abstrakti

Laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva on nykykoulussa muutoksessa. Yksittäisten oppilaiden tukeminen ei enää riitä vaan laaja-alaisen erityisopettajan on myös tuettava koko koulua kehitettäessä sitä kohti yhä inklusiivisempia käytänteitä. Koko koulun yhteisen toimintakulttuurin saaminen palvelemaan toimivia tukikäytänteitä ja inkluusiota edellyttää kaikkien toimijoiden osallisuutta. Tässä artikkelissa laaja-alainen erityisopettaja Tiina Vitka kuvaa kokonaisvaltaisesti ammattikuntansa työnkuvan muutosta ja laaja-alaisen erityisopettajan mahdollisuuksia vaikuttaa koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Artikkeli antaa aihetta kysymykseen, onko laaja-alaisen erityisopettajan ammattitaito vielä hyödyntämätön resurssi kouluissa.

Julkaistu
2021-05-14
Osasto
Artikkelit